Zakazana nova sjednica Skupštine TK, na dnevnom redu 14 tačaka –

Na sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 7.3.2023. godine, zakazana je 6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

6. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu, 15.3.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Planirano je razmatranje 14 tačaka dnevnog reda:

 1. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava

 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

 3. Elaborat o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA

 4. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine

 5. Izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

 6. Izvještaj o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine

 7. Izvještaj o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine

 8. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2022. godine

 9. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2021/2022. godini

 10. Informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona

 11. Informacija o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojiih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini

 12. Infomacija o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 13. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju F BiH

 14. Mišljenje Vlade Tuzlanskog kantona na nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja


tuzlainfo.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU