Tuzla liveNajavljeni radari na području Tuzlanskog kantona

Najavljeni radari na području Tuzlanskog kantona

Najavljeni radari na području Tuzlanskog kantona

Na putevima u Bosni i Hercegovini, brzinu kretanja vozila u saobraćaju, osim stacioniranih, mjere i brojni nestacionirani radari.

PU TUZLA – PS ZAPAD

-Oglašavanje-

12:15 do 13:45 sati M-18 Dobrnja
15:00 do 16:30 sati M-18 Mihatovići-Brgule

PS DOBOJ ISTOK

11:00 do 12:30 sati M-4 Brijesnica Velika

PS ČELIĆ

15:30 do 16:30 sati R-458 Čelić, na lokaciji Cerici

PS LUKAVAC

10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica polje
16:00 do 17:00 sati M-4 Devetak
18:00 do 19:00 sati M-4 Puračić BP Nasko.

Popularno ovih dana