Tuzla vijestiVijestiPočinju radovi na vanjskom uređenju Centra za autizam

Počinju radovi na vanjskom uređenju Centra za autizam

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona danas je potpisan ugovor s preduzećem Tehnograd-company d.o.o. Tuzla za vanjsko uređenje Centra za autizam. U projekat koji je jedinstven u Bosni i Hercegovini Vlada Tuzlanskog kantona do sada je uložila oko milion KM.

Prema mišljenju ministra za rad socijalnu politiku i povratak Esada Džidića ovim potpisom ugovora se prelazi u završnu fazu realizacije samog objekta i još preostaje da se završi Zakon o formiranju Javne ustanove Centar za autizam čime bi praktično bila formirana prva ustanova ovog tipa u Kantonu i šire.

Vrijednost danas potpisanog ugovora je 76.000 KM a rok za izvođenje radova je 45 dana.

-Oglašavanje-

U izgradnju centra Vlada TK prišla je angažiranjem više resora, pa je u cijeli proces uključeno i Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo zdravstva, sapćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.  

Popularno ovih dana