back to top

Tuzla prednjači u izdvajanju akciza, ali još uvijek bez metra autoputa

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK o statusu strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona.

Svjedoci smo da je tuzlanska regija najrazvijenija regija u Bosni i Hercegovini sa aspekta privrede i velikih privrednih sistema, ali i da je budući razvoj privrede Tuzlanskog kantona ograničen prije svega zbog saobraćajne blokade Tuzlanskog kantona.

Kako se u Informaciji navodi na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini ukupno je registrovano 149.965 vozila, što je oko 20,26% ili više od jedne petine od ukupnog broja registrovanih vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, a oko l2,l5% u odnosu na ukupan broj registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini.

Poznato je da se značajan dio finansijskih sredstava od kojih se finansira izgradnja, rekonstrukcija i sanacija autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta obezbjeđuje od naknada koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, pa se postavlja pitanje da li se to adekvatno vraća kada je u pitanju ulaganje u izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno Tuzlanski kanton je, kada su u pitanju izdvajanja njegovog stanovništva po osnovu akciza za utrošeno gorivo i naknada prilikom registracije vozila, prvi ili drugi u Federaciji BiH, a nema izgrađen niti jedan metar brze ceste ili autoceste, te ima izrazito nerazvijenu mrežu magistralnih cesta.

“U tom smislu, da bi se riješio problem saobraćajne blokade potrebno je poduzeti hitne aktivnosti na realizaciji strateških projekata za Tuzlanski kanton u oblasti cestovne infrastrukture, a to su izgradnja autoceste Orašje – Tuzla kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja autoceste Tuzla – Zepče kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, izgradnja brze ceste Kalesija-Tuzla-Doboj, te modernizacija magistralne ceste M-18, Tuzla – Sarajevo“, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji. 

S timu vezi, današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona zatražila je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Javnog preduzeća “Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine”, Javnog preduzeća “Ceste Federacije Bosne i Hercegovine” i Agencije za vodno područje rijeke Save da intenziviraju aktivnosti na realizaciji strateških projekata iz oblasti cestovne infrastrukture na području Tuzlanskog kantona i to: projekat izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje, kao dijela autoceste Sarajevo-Beograd, projekat izgradnje brze ceste Zvornik-Tuzla-Doboj uz regulaciju korita rijeke Spreče uz pristupanje hitnoj realizaciji sanacije dijela magistralne ceste M4, Tuzla – Doboj od benzinske pumpe Junuzović Kopex do Mjesne zajednice Berkovica i projekat izgradnje dionice magistralne ceste M-l8 Šićki Brod – Kladanj i rekonstrukcije magistralnih cesta na području Tuzlanskog kantona, te projekat izgradnje brze ceste Tuzla –Sarajevo.

Pored navedenog, Vlada je danas zatražila i otvaranje operativnog ureda JP “Ceste Federacije BiH” i JP “Autoceste Federacije BiH” na području Tuzlanskog kantona, a sve u cilju unapređenja aktivnosti na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji mreže magistralnih ceste, brzih cesta i autocesta na području Tuzlanskog kantona.

akta.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU