APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 19 PRVLZ

Izvor: Kriminal u vlasti Pregledano: 71 Postavljeno

Rje"scaron;enjem se poku"scaron;ava pravo, koje u krivičnom postupku imaju obje strane i tužilac i osumnjičeni, prenijeti u prekr"scaron;ajni postupak ali tako da se jednoj strani to pravo omogućava a drugoj, odnosno meni se otima. Time se dodatno kr"scaron;e garantovana prava, odnosno pravo na pravično suđenje i vr"scaron;i diskriminacija ne samo prema meni, nego prema svim građanima, ukoliko bi se na ovaj način u praksi primjenjivao relevantni član...
USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE


APELACIJA NA RJE"Scaron;ENJE 80 0 PR 082502 19 PRVLZ
PREDLAŽEM DA SUD OVU APALACIJU USVOJI PO HITNOM POSTUPKU I VRATI NA PONOVNO ODLUČIVANJE VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE.
Kako se vidi iz donesenog rje"scaron;enja 80 0 Pr 082502 19 Prvlz, Vrhovni sud Republike Srpske je moj zahtjev odbacio sa obrazloženjem da je navodno "quot;nedozvoljen"quot; te da samo republički tužilac može podnijeti takav zahtjev.
Ali to naravno nije istina jer tužilac, odnosno tužila"scaron;tvo u Prekr"scaron;ajnom postupku ne postoji i jasno je iz člana "quot;Pravično vođenje postupka - ZOP-a"quot; stav 4, da sva ovla"scaron;tenja tužioca iz zakona o krivičnom postupku se ovdje odnose na ovla"scaron;teni organ za pokretanje prekr"scaron;ajnog postupka u ovom slučaju Policijsku stanicu Bijeljina.
Činjenica je da, veliki broj članova iz zakona o prekr"scaron;ajima se primjenjuje po odredbama zakona o krivičnom postupku i konkretno je navedeno u relevantnom članu "quot;Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti - ZOP-a"quot; STAV 2, da se u ovom postupku vezano za zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti, primjenjuju odredbe zakona o krivičnom postupku.
A u samom zakonu o krivičnom postupku, (ČLAN "quot;Ovla"scaron;tena lica i rok za podno"scaron;enje zahtjeva"quot;) jasno je navedeno da taj zahtjev može podnijeti tužilac, osuđeni ili njegov branilac te recipročno tome u ovom slučaju u prekr"scaron;ajnom postupku, zahtjev može podnijeti policijska stanica, kažnjeni odnosno ja ili branilac da sam ga angažovao.
Rje"scaron;enjem se dakle poku"scaron;ava, pravo koje u krivičnom postupku imaju obje strane i tužilac i osumnjičeni, prenijeti u prekr"scaron;ajni postupak ali tako da se jednoj strani to pravo omogućava a drugoj, odnosno meni se otima.
Time se dodatno kr"scaron;e garantovana prava, odnosno pravo na pravično suđenje i vr"scaron;i diskriminacija ne samo prema meni nego prema svim građanima, ukoliko bi se na ovaj način u praksi primjenjivao relevantni član.
S OBZIROM DA REPUBLIČKI TUŽILAC, KOME SUD DAJE PRAVO MOGUĆNOSTI PODNO"Scaron;ENJA ZAHTJEVA U PREKR"Scaron;AJNOM POSTUPKU NE POSTOJI A DRUGOJ STRANI SE TO PRAVO OSPORAVA IZ SVEGA BI PROIZA"Scaron;LO DA OVAJ ZAHTJEV NIKADA NIKO NE BI NI MOGAO PODNIJETI...
RELEVANTNI ČLANOVI IZ ZKP-I I ZOP-A
Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti - ZKP-u :
Uslovi za podno"scaron;enje zahtjeva
(1) Protiv pravnosnažne presude može se podnijeti zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti u sljedećim slučajevima: a) zbog povrede krivičnog zakona i b) zbog povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka g) ovog zakona. (2) Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti nije moguće uložiti: a) ako nije izjavljena žalba i b) ako povrede iz stava 1. ovog člana nisu bile iznesene u žalbi na prvostepenu presudu, osim ako su počinjene u žalbenom postupku. (3) Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti nije moguće uložiti protiv presude Vrhovnog suda donesene u trećem stepenu.
Ovla"scaron;tena lica i rok za podno"scaron;enje zahtjeva
(1) Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti mogu podnijeti tužilac, osuđeni i branilac. Nakon smrti osuđenog zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti mogu u njegovu korist podnijeti lica iz člana 307. stav 2. ovog zakona. (2) Tužilac može podnijeti zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti, na "scaron;tetu ali i u korist osuđenog. (3) Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prijema pravnosnažne presude.
Pravično vođenje postupka - ZOP-a
(3) Ako ovim zakonom nisu uređena pojedina pitanja prekr"scaron;ajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske... (4) Ovla"scaron;ćenja tužioca uređena Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, shodno se primjenjuju i na ovla"scaron;ćeni organ u prekr"scaron;ajnom postupku.
Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti - ZOP-a
(1) Protiv pravosnažnih sudskih odluka republički tužilac će podići zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti, ako je povrijeđen zakon. (2) Odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za za"scaron;titu zakonitosti i odlučivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti u prekr"scaron;ajnom postupku. (3) Republičko tužila"scaron;tvo ne mora podići zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti ako smatra da je povrijeđen zakon, ali da povreda zakona nije uticala na pravilnost odluke i da nije riječ o pravnom pitanju važnom za jedinstvenu primjenu zakona ili za"scaron;titu ljudskih prava i sloboda.
PRILOZI


Rje"scaron;enje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp
Zahtjev za za"scaron;titu zakonitosti po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Rje"scaron;enje 80 0 Pr 082502 19 Prvlz
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902 nastavi čitati...

Prijavi se Od ovog trenutka čitaj samo ono što želiš! Ime i prezime
E-mail

ili
Facebook prijava
Registruj se Od danas čitaj pametnije! Email
E-mail

ili
Facebook prijava
Prilikom registracije prihvataš uslove korištenja i pravila o privatnosti. Uslovi korištenja.
Kontakt Popuni formular i kontaktiraj nas. Ime i prezime E-mail
Title Category
Message