Gradonačelnik Lugavić: Cilj je unaprijediti ambijent poslovanja u Tuzli, potaknuti otvaranje samostalnih poslova

Grad koji je po mnogočemu primjer u BiH, predvodnik mnogih pozitivnih promjena te, što je najvažnije, stvaranja povoljnog ambijenta za razvoj i napredak gospodarstva u cjelini.

Tuzla je u ovoj godini donijela niz mjera i odluka koje su, prije svega, značajne za ekonomiju i poboljšanje uvjeta života svih građana ovoga grada.

O aktualnim projektima, planovima razvoja, ulaganjima, prijedlozima novih mjera, turizmu… ekipa Večernjeg lista razgovarala je sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem.

Večernji list: Grad Tuzla jedan je od onih koji se mogu pohvaliti iznimno produktivnim odnosom prema poslovnoj zajednici. Možete li uputiti na neke od poteza s kojima ste olakšali pokretanje biznisa u ovom gradu?

  • Grad Tuzla godinama aktivno podržava razvoj poslovnog sektora različitim mjerama, a da s tom politikom želimo ne samo nastaviti nego i proširiti postojeće mjere podrške, dokaz je i činjenica da smo Gradskom vijeću predložili donošenje odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja administrativne pristojbe za izdavanje odobrenja za registraciju samostalnih djelatnosti na području Grada Tuzle u 2024. godini. Tom mjerom želimo unaprijediti ambijent poslovanja, smanjiti nezaposlenost te potaknuti otvaranje novih samostalnih poslova. Ova praksa već je uspješno primjenjivana i u 2023. godini, što je rezultiralo povećanjem broja registracija samostalnih djelatnosti.

Dodatno, Grad Tuzla pruža podršku poslovnim subjektima kroz sustav poduzetničkih inkubatora, kao što su Razvojno-poduzetnički centar Tuzla – Inkubator Lipnica i BIT centar Tuzla. U Inkubatoru u Lipnici djeluje 45 aktivnih poslovnih subjekata i startupova, a u BIT centru, inkubatoru i akceleratoru novih tehnologija prisutna je 21 poslovna djelatnost. Također, Grad Tuzla poslovne prostore koje posjeduje daje pod zakup po povoljnim uvjetima upravo za gospodarske djelatnosti. Aktivno radimo na izgradnji infrastrukture za razvoj gospodarskih djelatnosti i poduzetništva.

Uz to, već nekoliko godina provodimo projekte poput onoga “Siguran start” koji pruža potporu novoregistriranim gospodarskim subjektima u prve dvije godine poslovanja. Također, razvijamo poduzetničke ideje i podržavamo najkvalitetnije poslovne planove kroz projekte IMPAKT i ILO (Međunarodna organizacija rada), čime doprinosimo daljnjem jačanju poduzetništva u Tuzli. Imamo i niz mjera usmjerenih na pružanje podrške poljoprivrednim djelatnostima jer nam je važan i ovaj sektor privređivanja.

Večernji list: Koji se projekti trenutačno provode u Gradu te na koji će način doprinijeti poboljšanju životnog standarda?

  • Grad Tuzla kontinuirano provodi niz projekata usmjerenih na poboljšanje životnog standarda građanki i građana. Fokusiramo se na razvoj komunalne infrastrukture, osobito s naglaskom na cestovnu infrastrukturu i unaprjeđenje opreme te sigurnosti na dječjim igralištima, koja opremamo mobilijarom prilagođenim djeci s poteškoćama u razvoju.

Realizacija projekata, poput “Proljeće u Tuzli”, “Ljeto u Tuzli” i “Zima u Tuzli”, uključujući klizalište i doček nove godine, predstavljaju inicijative koje su usmjerene na kvalitetno provođenje slobodnog vremena građanki i građana Tuzle, ali i drugih gostiju koji su uvijek dobrodošli u Tuzlu. Također, kontinuirano radimo na uređenju parkova, zelenih površina, trgova, šetališta te kompleksa Slana Banja, sve u cilju unaprjeđenja životnog standarda.

Grad Tuzla također je organizator ili suorganizator raznih kulturnih manifestacija, među kojima se ističu Književni susreti “Cum grano salis”, Festival umjetnosti mladih “Kaleidoskop”, likovna manifestacija Interbifep, Tuzlanski pozorišni dani i mnoge druge. Ove manifestacije, kao i druge koje se organiziraju u suradnji s nevladinim sektorom i udrugama mladih, privlače veliki broj posjetitelja iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te šire regije, uključujući Hrvatsku, Srbiju i druge zemlje.

Posebno ću istaknuti kompleks Panonskih jezera koji je ključni nositelj kvalitete života građanki i građana tijekom ljetnih mjeseci. Ovaj kompleks godišnje posjeti između 350 i 550 tisuća posjetitelja. Grad Tuzla posvećen je i daljnjem razvoju kompleksa Panonskih jezera kako bi građanima omogućio što bolju kvalitetu života. Sve navedene aktivnosti dio su našeg opredjeljenja da Tuzlu razvijamo kao središte regije te konstantno radimo na podizanju standarda života naših građanki i građana.

Uz to, vodimo iznimno socijalno osjetljivu politiku, ne zanemarujući ni jednu od marginaliziranih skupina. U prijedlogu proračuna Grada za 2024. godinu planirali smo još značajnija sredstva za ove namjene, tako da je gotovo 2,9 milijuna KM, što čini 3,50% ukupnog proračuna, planirano za zdravstvenu zaštitu, socijalno uključivanje osoba s invaliditetom, ekonomsko osnaživanje žena, za projekt “Sigurna kuća”, grant za Crveni križ za projekt tuđe njege i pomoći, za nabavu “pametnih sigurnosnih narukvica” za dementne osobe, za transfer za rad – Udruzi umirovljenika, za rad Merhameta, podršku projektima nevladinih organizacija i sl. Posebno mi je drago što smo ove godine, prvi put, u proračunu Grada planirali i sredstva za rad Dnevnog centra za djecu s višestrukim smetnjama “Koraci nade”.

Moj tim i je ulažemo sve svoje kapacitete, svu svoju kreativnost, znanje i iskustvo kako bismo život naših građanki i građana učinili što kvalitetnijim i ugodnijim, barem kada su u pitanju aktivnosti iz nadležnosti lokalne uprave. Zahvalan sam i vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća koji, uglavnom, podržavaju sve naše aktivnosti, a nerijetko i sami upućuju inicijative u cilju unaprjeđenja kvalitete života u našem gradu.

I u idućem razdoblju planiramo nastaviti s provođenjem projekata i aktivnosti usmjerenih prema razvoju grada, poboljšanju životnih uvjeta građana te pružati podršku onima kojima je najpotrebnija.

Večernji list: Tuzla provodi i projekt subvencija za mjere energetske učinkovitosti. Jeste li zadovoljni realizacijom?

  • Kao prvo, želim reći da građani Tuzle imaju najbolje i najjeftinije centralno grijanje u BiH, a vjerojatno i u regiji, te da su svi kolektivni stambeni objekti priključeni na mrežu daljinskog grijanja, a od prije nekoliko godina počeli smo i s priključivanjem individualnih stambenih objekata. Nažalost, problem zagađenosti zraka tijekom zimskih mjeseci i dalje postoji te je prisutan u većini gradova BiH i regije, a činjenica je da je riječ o posljedicama različitih čimbenika, na koje teško možemo utjecati, pogotovo mi s lokalne razine vlasti.

Ipak, želim naglasiti kako smo prva lokalna zajednica koja je poduzela konkretne mjere koje bi utjecale na smanjenje zagađenosti. Naime, Grad Tuzla uspješno provodi mjere energetske učinkovitosti, odnosno realizira projekte subvencija za mjere energetske učinkovitosti i to se radi u kontinuitetu od 2019. godine. Ovaj projekt pokazao se vrlo učinkovitim u povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju zagađenja zraka, osobito kroz (do danas) gašenje oko 1000 individualnih ložišta koja su koristila ugljen kao energent za zagrijavanje stambenih objekata.

Grad Tuzla subvencijama podržava vlasnike individualnih stambenih objekata kroz četiri linije podrške: sufinanciranje utopljavanja energetski neučinkovitih objekata, sufinanciranje nabave i ugradnje toplinskih pumpi, sufinanciranje priključenja na sustav centralnog daljinskog grijanja te sufinanciranje nabave i ugradnje peći na pelet. U 2023. godini za te mjere podrške dodijeljena su sredstva u iznosu od 1,300.000 KM, što je rezultiralo podrškom za 215 kućanstava. U predloženom proračunu za 2024. godinu planiran je iznos od 1,350.000 KM i predviđen je za daljnju podršku mjerama energetske učinkovitosti. Subvencije su poticajne i iz godine u godinu imamo sve veći broj prijavitelja, imajući u vidu da, primjerice, Grad subvencionira ugradnju toplinske pumpe ili utopljavanje objekta (ugradnja fasade, vanjske stolarije) iznosom i do 6000 KM. I za druge mjere dodjeljuju se značajni iznosi, a od prošle godine socijalno ugroženim kategorijama subvencioniramo 90% od vrijednosti nabave, tako da, primjerice, za ugradnju toplinske pumpe ili utopljavanje objekta naši socijalno ugroženi građani za realizaciju ovih mjera mogu ostvariti i do 10.800 KM subvencije od Grada.

Grad Tuzla je prvi u Bosni i Hercegovini uključio podršku energetski siromašnim kućanstvima s namjerom da nastavimo s ovom inicijativom i u idućem razdoblju. Također, Grad će se fokusirati na promociju još bolje upotrebe obnovljivih izvora energije kako bi dodatno smanjio emisije CO2 i SO2 iz individualnih stambenih objekata, doprinoseći tako poboljšanju kvalitete života građanki i građana Tuzle.

Večernji list: Ova godina jasno je uputila i na značajne turističke potencijale Tuzle. Kako ih dalje razvijati?

  • Grad Tuzla prepoznat je po svojim značajnim turističkim potencijalima, prije svega po Panonskim jezerima, jedinstvenim slanim jezerima smještenim u središtu grada. Ovaj projekt dobio je još 2012. prestižnu nagradu “Odisej” od UNWTO-a (Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda) za inovacije u javnim politikama i upravljanju, posebno za projekt “Valorizacija prirodnog nasljeđa – Panonska slana jezera u Tuzli”.

Razvoj turizma u Tuzli proteklih je godina postigao značajan napredak izgradnjom i unaprjeđenjem turističkih sadržaja unutar kompleksa Panonskih jezera te je privukao više od 2,5 milijuna turista od svoga otvaranja, značajno poboljšavajući sliku turističke ponude Tuzle.

Osim toga, uredili smo povijesni centar, izgradili trgove, uredili parkove, stvorili nove turističke proizvode, Dom književnosti, Kuću bosanskog jezika, Memorijalni centar “25. maj”… Otvorili smo nove turističke destinacije kao što su izletišta Ilinčica, Stara Majevica, Zeleni kamen, Breške itd. U cilju daljnjeg razvoja turističkog proizvoda, Grad će nastaviti s aktivnostima unaprjeđenja turističke infrastrukture, uređenja unutar kompleksa Panonskih jezera, parkova, trgovina te organizacijom brojnih manifestacija. Planira se obogaćivanje izletišta Ilinčica u smislu opremanja i dogradnje postojećih sadržaja namijenjenih za aktivan boravak u prirodi. To će, među ostalim, podrazumijevati postavljanje zipline poligona, umjetne stijene za penjanje, adrenalinskog parka te uređenje rekreativnog parka za najmlađe posjetitelje, zatim poticanje korištenja bicikla u svrhu rekreacije i promociju zdravog života.

U idućem razdoblju Grad Tuzla će se fokusirati na uređenje i proširenje pješačkih i biciklističkih staza od središta grada do Zelenog kamena, Stare Majevice, Starog grada Srebrenika i Ormanice. Suradnja sa susjednim općinama i gradovima bit će ključna za razvoj novih turističkih ponuda. Također, projektom prekogranične suradnje, koji trenutačno realiziramo i koji je sufinanciran iz EU programa, planiramo dalje unaprijediti pješački turizam i razviti pješačke staze na našim okolnim planinama te time doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica, oživiti i unaprijediti turizam na otvorenom u prekograničnom području između Tuzlanske županije i regije zapadne Srbije, a posebno promovirati turizam na otvorenom, s naglaskom na zaštićena i ruralna područja, lokalnu kulturu i autentičnost.

Neizostavan dio turističke ponude su i manifestacije, osobito kulturne, ali i gospodarske te sportske i zaista se možemo pohvaliti da se tijekom cijele godine u gradu organiziraju na stotine različitih manifestacija namijenjenih različitim zanimanjima i afinitetima.

Mnoge od tih aktivnosti Grad realizira uz aktivno sudjelovanje Turističke zajednice Grada Tuzle, JKP Pannonica, JU Centar za kulturu, ali i drugih javnih poduzeća i ustanova, kao i brojnih udruga te gospodarskih i sportskih subjekata.

Sve ove aktivnosti dovele su do činjenice da je turizam, uz sve prateće aktivnosti, u Tuzli postao jedna od važnijih grana privređivanja i da je jedan od značajnijih potencijala za razvoj.

Grad Tuzla će intenzivno raditi na unaprjeđenju turističkih potencijala, uz svjesnost da to izravno utječe i na kvalitetu života građanki i građana te doprinosi ekonomskom, kulturnom, društvenom i općem razvoju grada.

Večernji list: Uz turizam, gdje još vidite snagu i potencijale za razvoj gospodarstva?

  • Postoji širok spektar potencijala za razvoj gospodarstva, od tradicionalnih gospodarskih grana do novih tehnologija, IT industrije, robotike, hubova, akceleratora i sl. U našem javnom poduzeću BIT centar, svojevrsnom inkubatoru novih tehnologija, trenutačno djeluje 21 kompanija iz IT sektora s više od 210 mladih inženjera elektrotehnike i mi ove kapacitete iz godine u godinu povećavamo, dodjeljujući im nove gradske prostore za širenje. Ovo javno poduzeće pruža izvrsne uvjete za daljnji razvoj IT sektora, stvarajući mogućnosti za mlade stručnjake da ostanu u Tuzli i rade za vodeće svjetske kompanije, s udobnošću radnog mjesta, ali i iz vlastitog doma. Mnogi od korisnika BIT centra su se osamostalili i proširili, tako da sada u Tuzli djeluje više od 70 kompanija u IT sektoru.

Područje hotelijerstva i ugostiteljstva također predstavlja značajne kapacitete s obzirom na veliki broj posjetitelja koji dolaze u naš grad. U Tuzli je sjedište trgovačko-proizvodnog lanca Bingo, najvećeg u Bosni i Hercegovini, s gotovo 10.000 zaposlenih, a postoji i velika perspektiva razvoja u mesnoj industriji, poput kompanije Menprom, te u građevinskom, metaloprerađivačkom i elektrosektoru.

Još jedno gradsko javno poduzeće – Razvojno-poduzetnički centar – Inkubator Lipnica pruža odlične uvjete i podršku za razvoj malih i srednjih poduzeća, uglavnom iz oblasti proizvodnje.

Grad Tuzla će nastaviti aktivno raditi na proširenju poslovnih zona i otvaranju novih lokacija za investiranje u gospodarstvo, stvarajući time nova radna mjesta. Održavanje pozicije u vrhu ljestvice prema ekonomskom razvoju, broju registriranih gospodarskih subjekata i prosječnoj plaći bit će prioritet. Nastojat ćemo poticati daljnji razvoj aktivnosti i manifestacija koje unaprjeđuju kvalitetu života jer je to važan čimbenik pri donošenju odluka o investiranju u određeni grad ili općinu.

Večernji list: Kakve su prilike kada govorimo o projektima prekogranične suradnje ili onima koji se planiraju financirati europskim sredstvima?

  • Grad Tuzla je jedna od vodećih lokalnih samouprava u BiH kada govorimo o projektima prekogranične suradnje, ali i po sudjelovanju u drugim EU programima.

Samo u posljednjih nekoliko godina realizirali smo veliki broj projekata iz različitih oblasti, od kojih je najveći broj financiran odnosno sufinanciran iz EU fondova, kao što su IPA II (Instrument pretpristupne pomoći – Prekogranična suradnja) i INTERREG – Prekogranična suradnja), ali i iz drugih EU programa, kao, npr., program “Europa za građane”, fond Generalnog direktorata Europske unije za civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći i dr. U ovom trenutku očekujemo rezultate javnih poziva iz IPA programa prekogranične suradnje, INTERREG programa i drugih za nekoliko zahtjeva koje smo pripremili s našim partnerima iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore, ali u kojima su partneri i neka od naših javnih poduzeća i ustanova te Turistička zajednica Grada Tuzle. Poznato je da su zahtjevi za dodjelu sredstava iz ovih fondova najzahtjevniji te da je jako velika konkurencija prijavitelja iz nekoliko zemalja, uključujući i međunarodne organizacije, čime naše rezultate smatramo još značajnijim. Prema našim saznanjima, Grad Tuzla je najuspješnija lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini u dobivanju sredstava iz EU-a i drugih međunarodnih fondova. Uz Gradsku upravu, istaknuo bih i naša javna poduzeća, kao npr. JKP Komunalac, BIT centar i Turističku zajednicu Grada Tuzle koji su, također, uspješni u privlačenju sredstava iz ovih fondova. Tuzla ima i vrlo kapacitirane organizacije civilnog društva, koje u suradnji s lokalnom samoupravom, ali drugim partnerima, također uspješno realiziraju projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života naših građana. Spomenuo bih Centar za ekologiju i energiju, NERDA-u, CRP…

Večernji list: Grad Tuzla uspješno surađuje i s drugim međunarodnim organizacijama, kao što su USAID, UNDP, UNHCR, ILO s kojima smo također realizirali i trenutačno realiziramo projekte iz različitih oblasti.

Kada govorimo o prilikama za povlačenje sredstava EU-a, smatram da će one u idućem razdoblju biti još značajnije jer je i BiH sve bliža na putu pridruživanja u članstvo EU-a. Upravo zbog toga smo osnovali JU Tuzlanska razvojna agencija, čija će uloga, među ostalim, biti priprema i provedba projekata financiranih iz sredstava EU-a, ali i drugih izvora financiranja. Razvojna agencija počinje s radom početkom iduće godine i uvjeren sam da će naše mogućnosti za pripremu i provedbu EU i drugih projekata biti još veće.

Grad Tuzla će u idućem razdoblju nastaviti s provođenjem aktivnosti usmjerenih na zadovoljenje potreba i zahtjeva građanki i građana Tuzle, gospodarskih subjekata, nevladinih organizacija i drugih aktera koji imaju dodirne točke s našim gradom. Samo takvim pristupom, uz međusobno razumijevanje i podršku, Grad Tuzla može održavati pozitivne trendove ekonomske ekspanzije, kulturnog razvoja, zajedničkog života, poštovanja različitosti te nastaviti razvijati poticajno okruženje za poduzetništvo, investicije, razvoj, kulturu, sport i opću kvalitetu života u budućem razvoju Tuzle. (Večernji list)

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU