(Video)”Na margini”: O radu gradske deponije Desetine

Nakon preuzimanja komunalnog otpada iz domaćinstava i privrednih subjekata na području grada Tuzla, isti se transportuje na gradsku deponiju Desetine kojom upravlja JKP Komunalac Tuzla. Na deponiji se otpad tretira na način da se određena količina tretira u fabrici za mehaničku obradu otpada, gdje se manuelnim putem vrši izdvajanje korisnih frakcija iz komunalnog otpada. Ostatak otpada, neiskorišteni dio se odlaže na deponijski prostor, gdje se isti sabija i prekriva inertnim materijalom. Tuzlanski ‘Komunalac” otvorilo je i prvu centralnu kompostanu na ovim područjima. I ove godine će građanima davati korisni kompost za uređenje vrtova. Naime, građani će na deponiji Desetine u proljeće moći uzeti onoliko humusa koliko im je potrebno i to potpuno besplatno. U radu deponije Desetine  govorimo ovosedmičnoj emisiji “Na margini”.

rtv7.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU