Javna rasprava o nacrtu koncepta saobraćajnog rješenja gradskog centra Srebrenika –

 javna rasprava o nacrtu koncepta saobraćajnog rješenja gradskog centra srebrenika –

Na 24. sjednici Gradskog vijeća grada Srebrenika, održanoj dana 15.06.2023. godine, usvojen je nacrt Odluke o usvajanju koncepta saobraćajnog rješenja za područje gradskog centra  grada Srebrenika, čiji je obrađivač Služba za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenika. Budući da se radi o donošenju odluke koja će dovesti do promjena u prostoru i saobraćajnoj infrastrukturi, te da su pojedini saobraćajni pravci planirani preko postojećih objekata što iziskuje nužno rušenje istih, te da nije predviđena mjera finansiranja uređenja niti rokovi uređenja za planirane namjene, što će značajno uticati na provođenje i implementaciju kako ovog dokumenta tako i detaljnih planskih dokumenata, neophodno je, shodno članu 2. Odluke o javnim raspravama u općini Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik“, broj: 11/04), organizovati javnu raspravu kako bi se obezbijedilo učešće građana u odlučivanju o materiji obrađenoj predmetnom odlukom.

Centralna javna rasprava će se održati dana 09.10.2023. godine (ponedjeljak) u Plavoj sali JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik sa početkom od 12 sati. Pravo učešća imaju svi građani a posebno građani iz MZ Srebrenik I i MZ Srebrenik II te rubnih MZ-a i to: MZ Ćehaje, MZ Bare, MZ Kiseljak, MZ Rapatnica i MZ Babunovići. Posebno se pozivaju građani–posjednici, vlasnici i korisnici zemljišta i objekata koji su u granicama obuhvata ovog saobraćajnog rješenja, kako bi isti prepoznali način priključka na saobraćajnu infrastrukturu i odnos objekata na istu.

Osim navedenog termina javna rasprava će se kontinuirano organizovati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenik, ista će trajati 30 (trideset) dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Grada Srebrenika, odnosno od dana 02.10.2023. godine. Građani će svoje sugestije, prijedloge i primjedbe moći iznijeti u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice Grada Srebrenik, svakim radnim danom u periodu od 12:00 do 15:00 sati, za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave, u prostoriji  broj: II-06a, kod Makside Zukić, pomoćnika gradonačelnika-šefa Službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenik. Svoje sugestije, prijedloge i primjedbe građani će moći predati i na protokol ovog organa, a iste će moći poslati ovom organu i putem pošte. Kako bi se obezbijedilo učešće što većeg broja građana u javnoj raspravi, istu će Gradska uprava najaviti u lokalnim medijima i na službenoj internet stranici Grada Srebrenika. 

www.radiosrebrenik.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU